Работата на Z поколението

Знаете, че всяко поколение се нарича по различен начин. Причината е в промяната на разбиранията и порядките. Понякога тези норми обхващат период от двадесет години, а понякога и по-малко години. Всичко зависи от темповете на развитие на човечеството. Едно от последните въведени и изследвани до някъде е това на зуумърите – Z поколението.

Всички представители, за които ще пиша днес, са родени в периода 1996-2010 година. Сигурно ви изглеждат, че са много малки, но всъщност половината от тях вече са на пазара на труда. Това ги прави интересни за проучване от работна гледна точка. Техните разбирания са важни за работодателя – как да развие политиката си и как да използва максимално техния потенциал.

Зуммърите всъщност са закърмени с технологиите и интернет. Така че за тях това е естествена среда. Те не са особено наясно с ръчната работа и затова не им предлагайте нещо подобно. Технологичната зависимост е голяма и формата на комуникация и работа трябва да бъде по-свободна. Благодарение на възможностите, то писане чрез различни платформи и водене на неофициална кореспонденция е по-приемливо за тях. Дори тук мениджърите трябва да се съобразяват с начина и подбор на думи, които да са максимално приятелски.

Също и за работата от вкъщи, която е абсолютно задължително изискване за зуумърите. Все пак има лаптопи и интернет, позволяващи движението. Важно е и работната среда да е максимално доближена до реалния живот. Според Z поколението по този начин не се налага стрес при започване на нова работа и самите задължения не са дотягащи, а като част от ежедневието. В това има голяма доза психология, дадена ни от толкова малки хора.

Накрая да не забравим и бонусите, похвалите и социалните придобивки на определен период или след всяка важна задача. Все пак егото има нужда да бъде погалено, за да продължи да бъде креативно.

Google+ Comments