Еволюция, която никога не спира

Онова, което е най-изненадващо у човека, е, че неговата еволюция никога не спира. Вярно е, че понастоящем човекът е стигнал едно много високо ниво на развитие. Той говори с други хора отвъд океана , вижда през огромни разстояния, лети из целия свят. Той не само може да прави толкова много неща, които се е смятало, че са извън границите на човешките възможности, но посредством упражнението на ума си, той всеки път успява да създаде различен свят.

Съвременното дете със сигурност влиза в среда, която се ограничава осезателно от тази на детето преди хиляди години. Истината е, че детето се адаптира към огромния брой иновации на днешния свят със същата лекота, с която детето от преди хиляди години се е адаптирало към простичката среда. Тази чудесна сила на адаптация е забележителната сила на детството.

Google+ Comments