Движението при човека

Човекът се движи, като слага единия си крак пред другия. Животните също. Някои животни са способни да бягат веднага щом се родят. Човекът прави това малко по-късно. Човешките движения обаче не са ограничени до постоянните движения на животните. Дори физическите му движения са невероятно развити и разнообразни.

Човекът може да бяга като сърната или заека. Той може да подскача като жабата или кенгуруто. Чрез практика и тренировка, човек е способен да извършва редица движения, като танцуване, борба, бокс – движения които не могат да се имитират от животните. Човекът се е развил много повече чрез прилагането на интелекта си и чрез усилията за сътрудничество.

Ако разгледаме марша на цивилизацията, виждаме, че няма животно, което да бяга толкова бързо, колкото човека, когато той се движи с влак или кола; че никое животно не може да копае толкова дълбоко, колкото човек в мините си; че няма птица, която лети по-високо от самолет. На какво се дължи всичко това?

Зад всички тези постижения стои човекът и неговият интелект, който е обслужван от ръцете. Ръцете на човека, напътствани от ума му, са онова, което е сътворило всички тези технологични чудеса.

Замисляли ли сте се за това?

Google+ Comments