Самоуважение в работата

Самоуважението е важна част от психическото и емоционалното благополучие и е от решаващо значение за качеството на живот. То е особено важно в работна среда, където често може да се почувствате недооценени или подценени. От съществено значение е за успешното изпълнение на задачите и постигането на целите. Когато се самоуважавате, поемате отговорността за своите действия – направата на грешки, но и поправянето им. Ето и няколко съвета, които да ви помогнат да се самоуважавате в работата си.

Приемайте своите грешки. Никой не е съвършен и всеки може да допусне грешка/и. Важно е да ги приемате и осмисляте, да извлечете поуки от тях и да се стремите да ги поправите.

Не се сравнявайте с другите. В работна среда е лесно да се сравнявате с колегите и да се чувствате непреодолимо непродуктивни, когато не постигате колкото или повече от тях. Вместо това се фокусирайте върху своите силни страни и работете върху подобряването на по-слабите.

Приемайте идеи и конструктивна критика. Когато приемате идеи и конструктивна критика от колегите и началниците си, показвате, че сте отворени за намиране на по-добро решение на проблема. Това също помага да се подобри комуникацията между вас и тези, с които работите. А оттам да се чувствате и по-спокойни в представянето на идеите си.

Бъдете организирани. Организацията е ключът към успеха. Ако сте организирани и знаете какво трябва да направите, кога трябва да го направите, ще имате по-голям контрол върху работата си и ще може да постигнете по-добри резултати. А това несъмнено ще ви помогне да се чувствате самоуверени и можещи.

Не се страхувайте да кажете “не”. Когато кажете “не” на нещо, което не можете да поемете, показвате, че цените своето време и труд и не искате да поемате повече отколкото може да изпълните. Това не само ви помага да се самоуважавате, но и да се фокусирате върху основната си работа.

Google+ Comments