Съвременният еко производствен дизайн с Насекомо

Дизайнът се използва навсякъде около нас – инфраструктура, документи, облекло. Той има многобройни функции, като служи за по-добра ориентация, внася доверие, привлича внимание, създава усещане за хармония в онлайн и офлайн среда. Дизайнът е и от помощ за производството, дори за постигане на екосъобразност. Точно такъв пример ще ви споделя днес в блога.

Той е за Насекомо – биотехнологична компания, която се занимава с отглеждане на черна муха войник (black soldier fly) в BSF farm и превръщането на насекомото в няколко органични продукта. Но не те ще бъдат в основата на текста. Вниманието ще бъде насочено към начина на работа и дизайна на производствената мощ, чрез които се постига целта – протеинови продукти без миризми.

На каква площ си представяте, че се получава протеинът от насекоми и ларви в Nasekomo? То се простира на около 2000 кв.м и разполага само с 4 зали. Това са центровете за селекция, репродукция, отглеждане и преработка, разполагащи с изолирани клетки. В първата зона се избират мухите с най-добри гени, които да се прехвърлят във втората – тази за мултиплицирането им. След това някои от тях отиват в помещението за отглеждане, а други се връщат отново за размножаване. Накрая е залата за производство, която е чиста зона и там се създават биологична тор, храна за домашни любимци и аквакултури, соя и т.н.

Споделих ви тази информация, защото залите изглеждат малко наброй, но са изключително добре оборудвани и са пример за деликатен и ефективен дизайн. Всички те са плътно затворени и всяко помещение е изолирано от сандвич панели с допълнителни уплътнения между свръзките. Прозорци няма, а вратите са автоматизирани при затваряне. По този начин се отговаря на условията за топлина и висока влажност за растеж на черна муха войник.

Производството в BSF farm като тази на Nasekomo разполагат с няколко системи. От изключително значение е вентилацията, която е затворена и позволява циркулация на въздуха в помещенията. По този начин 70% от въздуха вътре се рекапитулира и вкарва пак. За да не се усещат производствени миризми, има озонираща система. Нейната функция е директно да неутрализира миризмата и да пречиства.

Крайният продукт от black soldier fly, както и целият процес за получаване на протеини от ларви, е без отпадъци. А за тях не са необходими големи машини или площи. Единственото, което трябва да се спази, е внедряване на иновативността. Дейността на Насекомо е пример как чрез толкова изчистен дизайн на производство, но много ефективно подбрано оборудване, се постигат отлични резултати.

Google+ Comments