професионален морал

Любопитно

Да клъвнем

Забелязали ли сте, че обикновено най-жестоките обиди се извършват под прикритието на уж добри намерения, състрадание, съчувствие, съжаление и други такива приятни за ухото думички. И в живота със сигурност е така, но понеже там не сме само наблюдатели, а и участници, не винаги успяваме отчетливо да откроим подобни прояви. Затова ще дам пример от […]

Read More