натоварване

Любопитно

Ненужно

Отивам оня ден в службата на една позната – по работа. И аз съм и вършил услуги, от време на време, и тя ми върши. У нас, в България, има два традиционни въпроса като срещнеш някого: какво правиш и как си. Обикновено и двата те питат за едно и също нещо и правилният, по-точно очакваният […]

Read More