износване

Любопитно

Всяко нещо си иска своето

Нормално е предметите, превозните средства и изобщо вещите, които използваме да се захабяват, амортизират и да станат неизползваеми с времето. В това няма нищо чудно, все пак на този свят нищо не е вечно, особено ако се използва ежедневно. Според мен е погрешно мисленето, че ако използваш дадена вещ по-малко тя ще издържи повече или […]

Read More