Грамотността

Миналата седмица на 8-ми Септември отбелязахме Международния ден на грамотността и се замислих дали сме грамотни българите. Според моите наблюдения и нещата, които съм видял в нашата държава смятам, че ние българите нямаме култура на писане и голяма част от населението, особено подрастващите са неграмотни. На мен специално правилното писане винаги ми е било лесно, дори още в училище бях добър по български език що се отася за правописа и пунктуацията. Може да се каже, че съм се усъвършенствал още повече, когато започнах да пиша в личния си блог. Както виждате в темите ми винаги се старая да пиша правилно и да слагам знаци, където трябва и е нужно. За съжаление обаче, на днешното поколение не му прави впечатление как ще пише и на места дори се среща написана грешна дума умишлено, за да е по-интересно. В това обаче няма нищо положително и дърпа подрастващите все по-надолу. Когато един човек е грамотен и може да пише правилно, макар и не толкова интелигентен може да направи много добро впечатление на другите и това да изиграе важна роля при наемането му на работа например. За грамотността основата винаги се полага в училище, но оттам нататък човек самичък, трябва да я доразвие и да се тренира, защото когато няма тренинг с писането, той забравя как е правилната форма за дадена дума и къде се слагат пунктуационните знаци. Най-малкото, когато трябва да подадеш някъде молба, жалба или автобиография, ако си неграмотен автоматично получаваш игнор от отсрещната страна и няма да ти зачетат написаното. Полагайте повече грижи в стремежа си да сте грамотни, защото това е бъдещето, неграмотните хора падат много на ниско.

Google+ Comments