Какво ще кажат хората?

Posted on March 15, 2015
Има едно нещо, наречено социални норми. Те са общо валидни, обществено приети и признати, но... не са записани никъде. Социалните норми са едва ли не подразбиращи се, но е възможно и да се окажат различни за всеки един от нас. "Какво ще кажат хората...?" е един такъв тих шепот, който се чува от време на време, [...]